เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและยูวี MISSiLE


  • MISSiLE UV9060A ใช้หัวพิมพ์ Toshiba CE4 ซึ่งเป็นหัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่ดูแลรักษา ง่ายมีความเร็วในการพิมพ์สูง ใช้หมึกไร้กลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สีสันที่สดใส...

  • MISSiLE A18 ใช้หัวพิมพ์โคนิก้า 512i30PL ซึ่งเป็นรุ่นใหม่จากประเทศญี่ปุ่น มีความเร็วในการพิมพ์สูง มาพร้อม ระบบหลอดอินฟาเรดแยก ซ้าย-ขวา ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มาก วัสดุที่ใช้พิมพ์ง...

  • MISSiLE A08 ใช้หัวพิมพ์โคนิก้า 512i30PL ซึ่งเป็นรุ่นใหม่จากประเทศญี่ปุ่น มีความเร็วในการพิมพ์ สูงมาพร้อม ระบบหลอดอินฟาเลตแบบแยกส่วนสามารถเปิดใช้เฉพาะจุดได้ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได...

  • MISSiLE EPS3200-SJ3203 เป็นเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยได้รับการออกแบบที่ได้มาตราฐานสากลใช้หัวพิมพ์ EPS3200 ซึ่งหัวพิมพ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่จาก EPSON มีความเร็วและความละเอียดมากกว่าหัวพิม...

  • MISSile EPS3200 - SJ1803 เป็นเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยได้รับการออกแบบที่ได้มาตราฐานสากล ใช้หัวพิมพ์ EPS3200 ซึ่งหัวพิมพ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่จาก EPSON มีความเร็วและความละเอียดมากกว่าหัวพ...

  • MISSiLE EPSON 1800K เป็นเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยได้้รับการออกแบบที่ได้มาตราฐานสากลสามารถ รองรับหัวพิมพ์ EPSON ได้ทั้ง DX5 - DX11 หัวพิมพ์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถเลือกโหมดใ...

 


 

 

Visitors: 163,283