LEOPARD-MISSiLE เครื่องพิมพ์หมึกโวเว้น หัวพิมพ์ 512i


  • MISSiLE A18 ใช้หัวพิมพ์โคนิก้า 512i30PL ซึ่งเป็นรุ่นใหม่จากประเทศญี่ปุ่น มีความเร็วในการพิมพ์สูง มาพร้อม ระบบหลอดอินฟาเรดแยก ซ้าย-ขวา ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มาก วัสดุที่ใช้พิมพ์ง...


 


 

 

Visitors: 168,470